API för feed med filtrerade nyhetslänkar

De nyheter som Nyhetsfilter.se samlar är görs sökbara, vilket gör att det är enkelt att skapa filter som letar fram nyheter för specifika teman eller intresseområden. Nyheter som filtreras fram lägger vi i en feed som kan exporteras och användas för nyhetsbevakning eller för att hålla en webbsida uppdaterad med nytt innehåll. Vi erbjuder två olika nivåer av filtrering, en gratisversion där filtreringen görs via sökningar på denna webbsida och en pro-version där mer avancerade filtreringar kan göras, dubbletter sållas bort, etc.

Gratis
0 SEK /månad

För privat bruk eller på icke-kommersiell hemsida

  • Feed i RSS-format
  • Söksträng med upp till 64 tecken som du skapar direkt från nyhetsfilter.se
  • Max 500 hämtningar av feed per dygn
  • Ingen support
Kom igång
Pro
500 SEK /månad

För kommersiell webbsida eller intranet

  • Feed i RSS, XML, Javascript eller JSON-format
  • Komplexa söksträngar och filtreringar via anpassat gränssnitt
  • Obegränat antal hämtningar av feed
  • Support via mail
Kom igång

Har du behov av ännu mer anpassade lösningar så är du välkommen att höra av dig till clas@nic-sys.se.