Söktips

 • Skriv in ett eller flera sökord för att filtrera fram nyheter om dessa ord.
  Exempel: fred krig returnerar artiklar som innhåller orden krig och fred.
 • Använd citattecken för att hitta artiklar som innhållerer en specifik fras.
  Exempel: "fred på jorden"
 • För att hitta artiklar eller inlägg då ett eller flera ord ingår används operatorn OR.
  Exempel: fred OR krig returnerar artiklar som innehåller krig och fred, bara krig och bara fred.
 • För att hitta artiklar då ord eller fras ska finnas i titeln används titel: operatorn. Sökning bara i ingressen gör på liknande sätt med ingress:-operatorn.
  Exempel: titel:(fred krig) kommer att returnera artiklar då orden fred och krig finns med i titeln.
 • För att få med t.ex. olika böjningsformer av ord kan operatorn * användas som s.k. "wild card". Operatorn * kan även användas mitt i ord, men ej i början av ord.
  Exempel: vägavgift* kommer att returnera artiklar som innhåller bl.a. orden vägavgifter och vägavgifterna.
 • Sökningen kan begränsas till en eller flera källor med hjälp av operatorerna kalla: eller url:.
  Exempel: kalla:nyteknik.se google kommer att returnera artiklar från källan Nyteknik.se som innhåller ordet google. Samma resultat fås med sökningen url:www.nyteknik.se google (notera att www behöver addera för att få rätt URL). Källans namn (case sensitive) och dess URL är inte alltid desamma.
 • Sökningen kan begränsas artikel som inte är bakom betalvägg genom att bara söka bland längre artiklar med storlek-operatorn.
  Exempel: google storlek:[8000 TO 999999] kommer att returnera artiklar som innehåller ordet google och är längre än 8000 tecken.