Statistik

På denna sida visas lite statisik på hur nyhetssökmotorn "mår". Vi mäter det genom att titta på hur många källor som avsöks, hur många artiklar som samlas in och hur många och vilka sökningar som gjorts under det senaste dygnet.

Artiklar

Från källorna indexeras ett antal artiklar per dag. Hur många det är beror på hur mycket de publicerar på sina sajter. Ofta är det så att det publiceras färre artikar på helger. Diagrammet visar hur många artiklar som har samlats in per dag under den senaste månaden.
Antalet artiklar som indexeras varierar också beroende på hur väl sökspindeln underhålls och om eventuella nya källor adderas eller tas bort.

Sökningar

Just nu så loggas sökningar som görs i sökmotorn via denna webbsida bara temporärt. Under de senaste 24 timmarna har 42437 sökningar gjorts. De tio vanligaste sökningarna bland dessa är: tv, test, luleå hockey, kalla:svenskgolf.se, stockholm, förra, 2021, skadades, instagram och undvika. Notera att många av dessa sökningar troligen gjorts av andra sökmotorer och diverse automatiserade skript. Majoriteten av sökningarna som görs i vårt index görs via vårt RSS-baserade API och dessa loggas inte.